image banner
Cv vv trích ngân sách để ủy thác cho vay qua NHCSXH năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2043/UBND
Ngày ban hành 04/11/2021
Ngày hiệu lực 04/11/2021
Trích yếu nội dung Cv vv trích ngân sách để ủy thác cho vay qua NHCSXH năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Xây dựng-CN-DVTM
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2043_2021110402184215615020211104021900085_signed637717295060464110.pdf