image banner
KH triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 -2025
Số ký hiệu văn bản KH triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 cho cơ qua
Ngày ban hành 16/12/2021
Ngày hiệu lực 16/12/2021
Trích yếu nội dung KH triển khai thực hiện chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 -2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Ngọc Hoa
Tài liệu đính kèm 39c2d54d-aaed-4da8-b887-0f4ec44376d7_20211216040409679637759321992321413.pdf