image banner
Chi cục thuế Khu vực Sông Lam 2 đối thoại cùng doanh nghiệp hướng dẫn các thủ tục hành chính thuế
Sáng 11/11, Chi cục thuế Khu vực Sông Lam 2 phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Nghệ An –VCCI Nghệ An tổ chức đối thoại cùng doanh nghiệp hướng dẫn các thủ tục hành chính thuế. Tham dự đối thoại trực tiếp có 30 giám đốc, kế toán doanh nghiệp và 150 doanh doanh nghiệp tham gia qua phần mềm Zoom
Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Tiến Hưng – Phó chi cục trưởng Chi cục thuế Sông Lam 2 tham dự và phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu các nội dung Hướng dẫn khai, thực hiện Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid -19, Nghị định số 92/2021/NĐ –CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham gia đối thoại trực tuyến

 Bên cạnh đó, các đại biểu còn được giải đáp các thắc mắc về thuế của người nộp thuế; tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước đúng quy định./.

 

 

Kiều Hoa

THÔNG BÁO
Đăng nhập