image banner
Hưng Nguyên: Giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, phát động phong trào thi đua và ký cam kết 5 không
Sáng 15/1, Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022, dự toán thu chi ngân sách năm 2022 và ký cam kết 5 không trong dịp Tết. Đồng chí Lê Phạm Hùng – Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Hoàng Anh Tiên – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị
Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Phạm Hùng – Chủ tịch UBND huyện triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế

Trong năm 2022, huyện Hưng Nguyên chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng toàn diện cả công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế -xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp…tạo động lực phát triển kinh tế… nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách, quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế, cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

 
Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong đó tập trung các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9-0 %; Thu nhập bình quân đầu người 50 -52 triệu đồng; Giá trị sản xuất đạt 7.128.531 triệu đồng; Cơ cấu GTTT theo hướng: Nông, lâm, thủy sản: 17 -18 %, Công nghiệp – xây dựng khoảng 47 -48 %, Dịch vụ khoảng 34 -35 %. Tổng thu ngân sách 939.061 triệu đồng; Xã đạt chuẩn NTM đạt 100%; Tổng vốn đầu từ phát triển trên địa bàn 3.536; Tỷ lệ hộ nghèo ( theo chuẩn đa chiều) từ 2 -3 %; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88 -90 %

Anh-tin-bai

Đồng chí Hoàng Anh Tiên – Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai ký kết 5 không

 

Anh-tin-bai

Đại diện các phòng, ban ký kết thi đua

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Các xã ký cam kết xây dựng đạt chuẩn NTM và  NTM nâng cao

Tại Hội nghị, huyện tổ chức ký cam kết cam kết 5 không trong dịp tết Nhâm Dần năm 2022: không pháo, không trọng án, không tai nạn giao thông, không tệ nạn xã hội, không có người không có Tết và 2 xã ký cam kết xây dựng xã NTM nâng cao./.

Kiều Hoa

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập