image banner
Hưng Nguyên: Khai giảng lớp đối tượng kết nạp đảng khóa I/2022
Sáng 10/01,Trung tâm Chính trị huyện Hưng Nguyên tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2022 cho là 68 học viên là tân binh nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2022; dân quân tự vệ và các đoàn viên ưu tú trên địa bàn huyện.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian 5 ngày (10-14/01/2022), các học viên được tiếp các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Một số nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đầu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thông qua lớp học, nhằm giúp đoàn viên ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên./.

 

Hà Huệ

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập