image banner
Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyên Hưng Nguyên tổ chức hội nghị uỷ thác năm 2022
Chiều 14/1, Ngân hàng chính sách xã hội huyên Hưng Nguyên tổ chức hội nghị uỷ thác năm 2022. 

Dự hội nghị có cán bộ ngân hàng chính sách xã hội Hưng Nguyên và đại diện các tổ chức nhận ủy thách gồm: Hội Cựu chiến, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hưng Nguyên.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị triển khai hoạt động ủy thác năm 2022

Năm 2021 trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng hoạt động ủy thác cho vay giữa NHCSXH huyện và các Hội đoàn thể đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện; nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân nhanh chóng, kịp thời đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống… Kết quả các tổ chức CT-XH ủy thác đã cùng với NHCSXH giải ngân 129.686 triệu đồng, tăng 43.929 triệu  so với cùng kỳ năm trước.

Anh-tin-bai

Ông Lê Quang HIếu - Phó giám đốc NHCSXH Hưng Nguyên báo cáo họat động ủy thác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thu nợ đạt 92.049 triệu đồng, tăng 92 872 triệu đồng. Đến 31/12/2021, tại 18 xã, thị trấn có 72 tổ chức hội đoàn thể cấp xã nhận ủy thác, quản lý 211 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ ủy thác là 261.042, tăng 41.094 triệu đồng so năm 2020. Chất lượng tín dụng uỷ thác tiếp tục được duy trì ở mức an toàn, tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. Công tác huy động tiền gủi tiết kiệm tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ tham gia gửi tiết kiệm đạt 100%, số dư bình quân mỗi hộ đạt 2,9 triệu đồng. Số dư tiền gửi tiết kiệm đến 31/12/2021 đạt 21.779 triệu đồng, tăng 2.487 triệu đồng. Doanh số thu lãi của các chương trình tín dụng thông quy ủy thác đạt 28.645 triệu đồng. Toàn huyện có 203/211 tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn. Các tổ chức hội cấp huyện đã kiểm tra 72 tổ chức hội cấp xã và 75 tổ tiết kiệm và vay vốn và kiểm tra sử dụng vốn vay của 406 khách hàng.

Anh-tin-bai

Ông Ngô Phú Anh Tài - Bí thư huyện đoàn  tham luận tai hội nghị 

          Năm 2022 Ngân hàng chính sách xã hội Hưng Nguyên phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng tối thiểu 8%, giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,01%, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn trên 98%, thu lãi đạt trên 98%, tổ chức nhận ủy thác, nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiện và vay vốn, thực hiện có hiệu quả các nội dung thoả thuận ủy thác đã được tổ chức hội và Ngân hàng đã ký kết.

Anh-tin-bai

Ông Phạm Hồng Tiến  - Chủ tịch hội nông dân HN thảo luận tại hội nghị triển khai ủy thác

          Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022: Các Hội, đoàn thể bám sát các nội dung NHCSXH đã ủy thác chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; Phối hợp triển khai kịp thời cho vay các nguồn vốn được giao mới trong năm 2022, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch tại cơ sở đảm bảo an toàn về vốn; Triển khai đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi thông qua Tổ TK&VV, Xây dựng kế hoạch tuyên truyền giúp bà con nắm bắt kịp thời các chương trình tín dụng, các chế độ chính sách của chính phủ đối với Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các Hội đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch; có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phù hợp cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19..

Anh-tin-bai

Ông Lê Thanh Bình - Giám đốc Ngân hàng chính sách - Xã hội HN phát biểu tại hội nghị 

         Dịp này Ngân hàng chính sách và xã hội Hưng Nguyên và Hội liên hiêp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hưng Nguyên đã ký kết văn bản liên tịch về thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. /.
  

                                                                   Thanh Tâm

THÔNG BÁO
Đăng nhập