image banner
Lễ rước phong tại Đền ông Hoàng Mười năm 2021nhanh gọn và trang nghiêm và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19
Lễ hội Đền ông Hoàng Mười năm 2021 diễn ra điều kiện tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Lễ hội ông Hoàng Mười chỉ tổ chức phần lễ truyền thống để tưởng nhớ các vị phúc thần vừa đảm bảo tính nghiêm trang và nhanh gọn
Anh-tin-bai

Lễ rước sắc phong từ nhà thờ họ Nguyễn, làng Xuân Am về đền ông Hoàng Mười

Anh-tin-bai

Lễ rước phong năm nay tại Đền ông Hoàng Mười rất khác với những năm trước. Không tập trung đông  người

 

Anh-tin-bai

Đền Hoàng Mười được xây dựng từ thời Hậu Lê thờ các vị phúc thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của Việt Nam, trong đó nhân vật được thờ chính là ông Hoàng Mười.

 

Anh-tin-bai

Các Làng ở Hưng Thịnh dâng lễ vào Đền ông Hoàng Mười

 

Anh-tin-bai

Đền ông Hoàng Mười được tổ chức theo nghi lễ truyền thống

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Lễ hội đền Ông Hoàng Mười bảo lưu những phong tục tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; tái hiện lại sự tích, thân thế, công trạng của các nhân vật lịch sử như Quan Hoàng Mười hay Lý Nhật Quang, Lê Khôi, Nguyễn Xí, Nguyễn Duy Lạc, giúp người dân hiểu về lịch sử, truyền thống quê hương qua các hoạt động và phong tục được thể hiện trong lễ hội.

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Các đại biểu dự lễ rước sắc phong rất hạn chế để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

 

PV

THÔNG BÁO
Đăng nhập