image banner
Chuyển đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Hữu Lượng và 4 hộ dân xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, giao cho Trưởng ban tư vấn GPMB huyện
Tải nội dung tại đây
THÔNG BÁO
Đăng nhập