image banner
BCH quân sự huyện Hưng thăm và tặng quà các gia đình chính sách
Được sự ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ CHQS tỉnh, ngày 16/12/2021 đại diện đoàn công tác của Đảng ủy, Ban CHQS huyện do đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Phi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, Ban CHQS huyện đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến thăm 4 M Vit Nam Anh hùng gm m Hoàng Th Cht - xã Xuân Lam, Nguyn Th Cháu - xã Hưng Nghĩa, Nguyn Th Truyn - xã Hưng Thnh và Đinh Th Bn - xã Long Xá; 7 cán b cao cp đã ngh hưu và gia đình 2 lit s ( Lit s Lê Cao Cường - xã Hưng Đạo và Nguyn Anh Duy - xã Hưng Tây).

Ti nơi đến thăm đoàn đã ân cn thăm hi sc khe, tng quà ca Th trưởng B Tư lnh Quân khu; B CHQS tnh; Đảng y, Ban CHQS huyn và bày t lòng biết ơn sâu sc đối vi nhng hy sinh, cng hiến ca các thương bnh, binh; lit s vi cách mng trong s nghip gii phóng dân tc. Đồng thi gi li chúc đến các gia đình chính sách, m Vit Nam Anh hùng, các cán b cao cp và gia đình các lit s gi gìn sc khe sng tt và làm ch da tinh thn cho con cháu, là tm gương cách mng sáng ngi giáo dc thế h tr noi theo. Đây là một trong những hoạt động hướng ti k nim 77 năm ngày thành lp Quân đội Nhân dân Vit Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm ngày hi Quc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021).

 

BBT –Trọng Sơn

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập