image banner
Chiều 14/12, Hưng Nguyên ghi nhận 5 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 1 ca cộng đồng
Cụ thể 3 ca tại xã Hưng Thịnh (trong đó 1 ca cộng đồng) và 2 ca tại xã Châu Nhân 
Anh-tin-bai

Xét nghiệm Covid -19

1 ca cộng đồng là: BN T.N.Đ.K, nam, sinh 2020. Địa chỉ: xóm Xuân Tân, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN Là F1 của BN N.T.P đã được công bố ngày 13/12. Sau đó, BN được người nhà đưa đến TYT Hưng Thịnh test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

4 ca đã được cách ly từ trước, gồm:

1. BN L.T.D, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN Là F1 của BN N.V.G.B đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
2. BN H.H.H, nam, sinh 2020. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN Là F1 của BN N.V.G.B đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

3. BN H.Đ.H, nam, sinh 1942. Địa chỉ: xóm 8, Châu Nhân, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.H. đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, rát họng.

4. BN H.Q.K, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xóm 8, Châu Nhân, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 

KH (Tổng hợp)

THÔNG BÁO
Đăng nhập