image banner
Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ thi công Công viên nghĩa trang sinh thãi vĩnh hằng tại xã Hưng Tây phục vụ nhu cầu dân sinh
Nghệ An là một tỉnh có dân số đông thứ 4 so với cả nước (trên 3,4 triệu người), trước những khó khăn, bất cập và nhu cầu thực tế đặt ra, Nghệ An đã quyết định triển khai dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây.

 

Anh-tin-bai

Phối cảnh Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Trong quá trình triển khai dự án một số người dân còn băn khoăn cho rằng việc triển khai không đảm bảo cơ sở pháp lý, không đảm bảo về môi trường được quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BXD. Để giải quyết những băn khoăn của người dân ngày 15/10/2021, tại trụ sở UBND xã Hưng Tây, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây về thực hiện Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên). Tại hội nghị, một số người dân vẫn còn băn khoăn đến các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, trình tự thủ tục thực hiện dự án…

Để tiếp tục trả lời, giải quyết các ý kiến còn băn khoăn, các nguyện vọng chính đáng của người dân, đảm bảo sự phù hợp có khoa học và thực tiễn, UBND tỉnh đã thành lập 2 tổ công tác liên ngành xác minh, rà soát, kiểm tra khoảng cách an toàn môi trường, quy trình, thủ tục lĩnh vực tài nguyên, môi trường dự án.

Tổ công tác theo Quyết định số 3895/QĐ-UBND do Sở Xây dựng chủ trì, cùng đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị tư vấn là Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư xây dựng TV-GROUP và 7 người dân xóm Phúc Điền đã tiến hành xác định các điểm mốc tại hiện trường để đo khoảng cách thực tế từ các điểm mốc tại các khu vực chôn cốt trong dự án đến khu dân cư.

Kết quả, so sánh khoảng cách thực tế đo vẽ với QCVN 01:2021 do Bộ Xây dựng ban hành, thì từ khu dân cư xóm Phúc Điền đến khu cát táng là 377,45m, vượt 277,45m so với QCVN 01:2021. Từ khu dân cư xóm Phúc Điền đến khu cây xanh là 654,52m. Từ khu dân cư xóm Phúc Điền đến khu chôn một lần là 887,7m, vượt 387,7m so với QCVN 01:2021/BXD. Từ khu dân cư xóm Phúc Điền đến khu hung táng là 1.356,84m, vượt 356,84m so với QCVN 01:2021/BXD.

Cùng đó, khoảng cách từ khu dân cư xóm Đại Huệ đến khu hỏa táng là 932,59m, vượt 432,59m so với QCVN 01:2021/BXD. Từ khu hỏa táng đến 3 hộ dân xã Nam Giang (Nam Đàn) là 799,66m, vượt 299,66m so với QCVN 01:2021/BXD. Từ 3 hộ dân xã Nam Giang đến khu cát táng là 799,66m, vượt 699,66m so với QCVN 01:2021/BXD. Từ khu hung táng đến hồ Thạch Tiền tại xã Hưng Yên Nam là 679,05m, vượt 379,05m so với QCVN 01:2021/BXD. “Đối chiếu với bảng so sánh nêu trên, khoảng cách từ các khu chôn cất trong Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng đến khu dân cư xóm Phúc Điền, xóm Đại Huệ (xã Hưng Tây, Hưng Nguyên), đến 3 hộ dân xã Nam Giang (Nam Đàn) và đến hồ Thạch Tiền (xã Hưng Yên Nam) đều đảm bảo quy chuẩn hiện hành”.

Song song với đó, Tổ công tác theo Quyết định số 3912/QĐ-UBND do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cũng đã tiến hành rà soát quy trình, thủ tục lĩnh vực tài nguyên, môi trường Dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng.

Anh-tin-bai

Mặt bằng Quy hoạch tổng thể dự án

Cụ thể, qua rà soát hồ sơ, thông tin xác minh đối với từng thành phần tham gia hội nghị tham vấn cộng đồng đánh giá tác động môi trường dự án vào ngày 28/8/2019 đã tổ chức hội nghị do chủ đầu tư và UBND xã chủ trì, có sự tham gia của đại diện Ủy ban MTTQ xã, đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ dân cư cùng nhiều người dân xóm Phúc Điền 1, Phúc Điền 2. Hội nghị hôm đó có 12 ý kiến tham gia của người dân và các ý kiến đã được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp. Sau đó, UBND xã Hưng Tây, UBMTTQ xã Hưng Tây đã có văn bản cho ý kiến tham gia đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gửi chủ đầu tư. "Chiếu theo Khoản 6, Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi , bổ sung tại Mục 6, Khoản 4  Điều 1, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Dự án đã được thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư theo đúng quy định pháp luật".

Về chế độ, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, Tổ công tác đã rà soát hồ sơ địa chính liên quan đến khu vực đất đã BTGPMB (hơn 32,7 ha), gồm: Bản đồ 299, Bản đồ lâm nghiệp đo năm 1998, Bản đồ địa chính đo đạc năm 2000; Trích lục đo GPMB năm 2020 phục vụ công tác bồi thường GPMB của dự án. Tổ công tác khẳng định, trong hơn 32,7 ha đã bồi thường GPMB không thể hiện là đất của các hộ gia đình, cá nhân.

Anh-tin-bai

Vị trí dự án Công viên sinh thái vĩnh hằng theo quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Về nguồn gốc đất, ngoài diện tích Dự án VSIP bàn giao sau khi đã khai thác đất theo chủ trương của UBND tỉnh thì phần diện tích còn lại được địa phương xác định là đất do UBND xã Hưng Tây quản lý (không phải quỹ đất công ích 5%). Vì vậy, theo quy định của Luật Đất đai, phần diện tích này không được bồi thường về đất. Về diện tích nuôi trồng thủy sản do hộ dân đã bỏ chi phí đầu tư để cải tạo đất nuôi trồng thủy sản trên đất của UBND xã quản lý nhưng không có hồ sơ xác định chi phí cụ thể, đã được UBND tỉnh cho phép hỗ trợ khác, về cây cối và tài sản trên đất được lập, phê duyệt phương án BTGPMB đúng chế độ, chính sách hiện hành.

Căn cứ vào kết quả rà soát của các tổ công tác đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cũng khẳng định, qua đối thoại, kiểm tra xác minh các nội dung, vấn đề còn băn khoăn của người dân, khẳng định chủ trương đầu tư xây dựng dự án là hoàn toàn đúng đắn, tuân thủ quy định pháp luật, các quy trình thủ tục đầu tư đầy đủ, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, đúng theo quy định của pháp luật

Có thể khẳng định Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã đã đặt lợi ích của người dân lên trước hết khi xem xét, triển khai dự án trên địa bàn, lợi ích chính đảng của người dân được chính quyền các cấp chăm lo; vì thế việc đẩy nhanh việc triển khai hoàn thành dự án phục vụ dân sinh, trong thời gian sớm nhất là hết sức cần thiết, với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, cộng với sự đồng lòng của Nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng Dự án sẽ sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

BBT

THÔNG BÁO
Đăng nhập