image banner
Hưng Nguyên: Hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022
Sau thời gian 5 ngày (từ 15- 19/12/2021), Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hưng Nguyên đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2022.
Anh-tin-bai

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Tham gia khám tuyển lần này có có 500 thanh niên trong độ tuổi. Đây là những thanh niên có phẩm chất đạo đức, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, không vi phạm các tệ nạn xã hội. Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị tham gia vào lực lượng quân đội và công an để tham gia bảo vệ và xây dựng đất nước.

Do làm tốt tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nắm, quản lý chặt chẽ nguồn tuyển quân và thực hiện tốt các bước sơ tuyển ở cơ sở nên chất lượng khám tuyển được nâng cao. Qua khám tuyển Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ Quân sự huyện đã tuyển chọn 300 thanh niên đủ điều kiện tiêu chuẩn, đạt 60%. Trong đó, loại 1 với 28 thanh niên; Loại 2: 107 thanh niên; Loại 3: 165 thanh niên. Tôn giáo 57 thanh niên chiếm tỷ lệ 19%.

 Công tác khám tuyển nghĩa vụ đảm bảo Kế hoạch, đặc biệt đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID – 19. Các trang thiết bị y tế và đội ngũ y, bác sĩ của, công tác khám tuyển được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định.  

Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tiến hành các bước tiếp theo, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân đúng quy định, đảm bảo quân số.  

Hà Huệ

THÔNG BÁO
Đăng nhập