image banner
Thu hồi đất để thực DA: QH phân lô đất ở dân cư của ông Trần Quốc Toản, DT thu hồi dự kiến 782 m2 tại vùng Cây Găng, xóm Hồng Lĩnh, H. Thông
Tải nội dung tại đây
THÔNG BÁO
Đăng nhập