image banner
Hưng Nguyên: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hưng Nguyên tổ chức hội nghị Viên chức và người lao động năm 2022.
Chiều 14/1, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (ĐK ĐĐ) Hưng Nguyên tổ chức hội nghị Viên chức và người lao động năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh ông Hoàng Anh Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện, với sự có mặt đông đủ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

 

Anh-tin-bai

Bà Phan Thị Huyền Thương - Giám đốc chi nhánh Văn phòng khai mạc Hội nghị.

Năm 2021 được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, tập thể Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong công tác chuyên môn của đơn vị luôn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Anh-tin-bai

Lãnh đạo chi nhánh văn phòng thông qua báo cáo hoạt động năm 2021.

Năm qua, Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ đã đăng ký biến động đất đai cho 12/18 xã, thị trấn sau sáp nhập xóm, xã theo Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh và trả Giấy chứng nhận đất nông nghiệp cho 3 xã; Tiếp nhận đăng ký, cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản khác gắn liên với đất, đăng ký biến động đất đai, ký giao dịch bảo đảm là  23.547 bộ, trong đó đã xử lí xong 22.623 hồ sơ.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, Chi nhánh văn phòng còn tiếp nhận 2688 hồ sơ về dịch vụ đo đạc bản đồ GPMB, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CNQSĐ; Phối hợp với Ban quản lý dự án, UBND huyện và các xã xử lý các nội dung liên quan đến GPMB xây dựng đường cao tốc Bắc -Nam, các khu TĐC.Trong năm, tiếp nhận 22 công trình, trong đó hoàn thành 10 công trình, đang xử lí 12 công trích lục do chỉnh lý bổ sung phục vụ công tác GPMB. Thu thập sàng lọc bàn giao 38.224 hồ sơ. Chế độ chính sách người lao động được đảm bảo. Chi nhánh văn phòng quan tâm đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội.

 

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm 2022, Văn phòng đăng ký đất đai đề ra 14 nhiệm vụ, trọng tâm: Chủ động phối hợp với các phòng liên quan thuộc UBND huyện và UBND cấp xã trong công tác quản lý đất đai, cấp Giấy CNQSDĐ theo QĐ 28 của UBND tỉnh;Thực hiện 100 % hồ sơ đăng ký biến động tiếp nhận do thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận kịp thời, đảm bảo đúng quy định; Tiếp tục thực hiện công tác trích lục, trích đo bản đồ địa chính phục vụ GPMB, giao đất và cấp Giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình cá nhân. Đẩy nhanh tiến độ đo đạc các dự án trọng điểm của huyện, công tác thu hồi đất phục vụ phát triển quỹ đất...

 

Anh-tin-bai

Cán bộ viên chức tham luận về vấn đề xây dựng công đoàn.

Anh-tin-bai

Cán bộ viên chức tham luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp để khắc phục các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

 

Anh-tin-bai

Ông Hoàng Anh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Anh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên ghi nhận những kết quả đạt được của văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Hưng Nguyên về công tác giải quyết hồ sơ. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh trong thời gian tới Văn phòng ĐKDĐ cần quan tâm việc trích lục và đo bổ sung vấn đề địa chính phục vụ cấp Giấy CNQSDĐ và công tác GPMB; Phối hợp với các phòng, ban để giải quyết các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Chi nhánh

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Công Thành – Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh phát biểu và chỉ đạo Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Công Thành – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao những thành quả mà Văn phòng ĐKĐĐ huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong năm 2021. Đặc biệt là việc tiếp nhận và xử lý kịp thời khối lượng rất lớn hồ sơ đất đai của người dân; triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện, để cải thiện cơ sở vật chất của đơn vị, điều kiện làm việc cho cán bộ. Qua đây, đồng chí cũng chia sẽ với những khó khăn trước mắt của Văn phòng và sẽ đồng hành cùng đơn vị để dần dần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, Chi nhánh cần phối hợp đề xuất các phòng, ban giải quyết các tồn động nhất là tồn đọng cấp quyền Giấy CNQSDĐ; Giải quyết hồ sơ, ứng dụng tốt cơ sở dữ liệu, kịp thời giải quyết những vướng mắc người dân phản ánh, kiến nghị của công dân Phân công, sắp xếp nhiệm vụ cho cán bộ VCLĐ một cách phù hợp. Chủ động phối hợp với các xã tìm phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai; Nâng cao trình độ CVCNLĐ; Tiếp nhận hồ sơ tại phòng một cửa.

 

Anh-tin-bai

Trao tặng Giấy khen cho Bộ phận Kỹ thuật địa chính

Anh-tin-bai

Trao Giấy khên và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tặng Giấy khen cho Bộ phận Kỹ thuật địa chính và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Môi trường; Tặng chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở cho 3 đồng chí.

Anh-tin-bai

 

 
Anh-tin-bai
 

Cán bộ, VCNLĐ ký cam kết thi đua năm 2022.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hưng Nguyên và ký cam kết thi đua./. 

Kiều Hoa

THÔNG BÁO
Đăng nhập