image banner
Hưng Nguyên tập huấn Đề tài khoa học Cúng bằng tiếng Việt
Sáng 22/5, Hội Cựu giáo chức huyện Hưng Nguyên tổ chức tập huấn Đề tài khoa học Cúng bằng tiếng Việt. Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hưng Nguyên Thái Huy Bích đã trực tiếp lên lớp
Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia làm tập huấn có 50 Cộng tác viên là lãnh đạo Hội cựu giáo chức các xã và các thầy cúng trên địa bàn huyện.

Anh-tin-bai

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Hưng Nguyên Thái Huy Bích trực tiếp lên lớp

Tại lớp tập huấn các Cộng tác viên được tiếp thu một số nội dung như:  Phân biệt tiếng Việt và chữ Hán; Cách viết bài vị và văn cúng bằng tiếng Việt; Văn cúng và xướng lễ bằng tiếng Việt

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Việc dùng tiếng Việt thay thế chữ Hán trong cúng tế là nhằm góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa giáo dục lòng yêu nước tự tôn dân tộc; đồng thời góp phần gìn giữ sự trong sáng của Tiếng việt./.

Hồng Sơn

THÔNG BÁO
Đăng nhập