image banner
Hưng Nguyên: Trả lời ý kiến cử tri xã Long Xá về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn
Cử tri xã Long Xá đề nghị để thực hiện Đề án thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2022-2025 và tính đến năm 2030. Đề nghị HĐND, UBND huyện có kinh phí hỗ trợ cho nhân dân mua các loại thùng đựng rác thải theo quy định.

 

Anh-tin-bai

Ảnh minh họa

Trả lời:

Đề án thu gom, phân loại, xử lí rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2022-2025 và tính đến năm 2030 được UBND huyện ban hành tại Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 26/10/2022. Đề án đã giao UBND xã, thị chịu trách nhiệm trước UBND huyện về công tác phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn. Bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời để mua và cung cấp chế phẩm sinh học cho các hộ gia đình. Xử lý nghiêm các trường hợp xả rác bừa bãi và các hộ gia đình không tập kết rác thải hữu cơ dễ phân hủy ra ngoài. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường. Vận động người dân, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đang sinh sống, hoạt động tại địa phương chấp hành việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo quy định. Công khai thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại của Tổ tịch vụ môi trường tại các bản tin của khối, xóm. Thông báo đến người dân, từng hộ gia đình về thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom rác thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân thu gom. Xác định phương thức giao rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình đến người thu gom rác sinh hoạt (giờ thu gom, phương án thu gom…). Thường xuyên kiểm tra, giám sát lực lượng thu gom. Tổ chức lấy ý kiến người dân về sử dụng dịch vụ thu gom. Hoàn thiện và nâng cao năng lực, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom rác thải.

Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Nghị định số 45/2022/NĐ- CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ "quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường" có hiệu lực từ ngày 25-8, theo đó có quy định hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt (rác thải), không sử dụng bao bì chứa rác sẽ bị phạt tiền. Tuy nhiên, sau ngày 25/8/2022 chưa tiến hành xử phạt. Theo quy định tại khoản 7 Điều 79 Luật bảo vệ môi trường năm 2020, chậm nhất là ngày 31/12/2024 hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Từ ngày 25/8/2022 đến 31/12/2024 là khoảng thời gian giúp cho người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại rác thải, làm quen với việc  phân loại rác thải hàng ngày; hiểu và xem việc phân loại rác như một tập quán trong đời sống hằng ngày, xem rác như một nguồn tài nguyên, có lợi cho chính họ và cộng đồng xã hội.

Sau ngày 31/12/2024, Hộ gia đình không thực hiện phân loại rác theo quy định sẽ bị xử phạt và chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Về kinh phí sự nghiệp môi trường đã được HĐND, UBND huyện phân theo dự toán đầu năm cho các đơn vị và UBND xã Long Xá căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về quy định giá thu gom rác thải trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

 

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com