image banner
Hội đồng tỉnh thẩm định xã Hưng Tân đạt NTM nâng cao
Sáng 22/12, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh do ông Nguyễn Văn Hằng - Phó chánh văn phòng NTM tỉnh chủ trì đã tiến hành thẩm định chuẩn NTM nâng cao xã Hưng Tân. Tham dự có các thành viên Hội đồng là đại diện các Sở nông nghiệp, Công thương, Văn hoá, Tư pháp, Tài nguyên- Môi trường, Giao thông vận tải, Truyền thông, Nội vụ, kế hoạch đầu tư...

Vể phía huyện có các đồng chí :Nguyễn Thị Thơm-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Quốc Viêt- Phó bB thư Thường trực Huyện ủy; Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Anh Tiến - UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban. phòng,  ngành cấp huyện.

 
Anh-tin-bai

Một góc đường làng giao thông NTM

Hưng Tân là xã đầu tiên của huyện Hưng Nguyên hoàn thành 19 tiẻu chí được UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới. Phát huy kết quả đạt được, cấp ủy chính quyền  địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2021 tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Hưng Tân đạt 6,95%. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 183,7 tỷ đồng.

Anh-tin-bai

Đồng chí Hoàng Anh Tiến - Phó Chủ tịch UBND báo cáo kết quả

Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/ người/ năm.Từ năm 2015 đến nay Hưng Tân đã huy động các nguồn lực 233,2 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao, trong đó nhân dân đầu tư 185 tỷ xây dựng chỉnh trang nhà ở, 48,2 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của trung ương, tỉnh, huyện và huy động nhân dân đóng góp ngày công xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, thực hiện 15 tiêu chí,46 chỉ tiêu NTM nâng cao.

Anh-tin-bai

Đoàn kiểm tra kiểm tra thiết chế văn hóa

Sạu khi kiểm tra và rà soát hồ sơ minh chứng các chỉ tiêu, tiêu chí: đường giao thông, thủy lợi,hệ thống điện, cơ sở vật chất văn hoá, truyền thông thông tin, nhà ở, phát triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất, trường học, môi trường, an ninh trật tự tại hiện trường.

Anh-tin-bai

Đại diện Sở thông tin truyền thông thông qua tiêu chí

Các thành viên hội đồng thẩm định đã nhận xét, đánh giá cao những  kết quả đạt được của từng chỉ tiêu, tiêu chí, chỉ ra những điểm hạn chế cần khắc phục, bổ sung, hoàn thiện để nâng cao hơn nữa các tiêu chí. Các thành viên Hội đồng thẩm định cơ bản thông qua 15/15 tiêu chí Hưng Tân đạt xã NTM nâng cao.

  
Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Văn Hằng-Phó chánh Văn phòng NTM  kết luận thẩm định NTM xã Hưng Tân

Kết luận cuộc thẩm định, ông Nguyễn Văn Hằng -Phó chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Hưng Tân trong xây dựng NTM nâng cao: Có nhiều mô hình phát triển sản xuất, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng. Mặc dù thời gian qua xã đã đầu tư xây dựng nhiều công trình nhưng Hưng Tân không còn nợ đọng trong xây dựng. Hưng Tân cơ bản đạt các tiêu chí NTM Nâng cao, tuy nhiên cần hoàn thiện hồ sơ,  bổ sung các tuyến đường hoa, lề đường, chỉnh trang đường điện, cơ sở vật chất trường học./.

 

                                                                      Thanh Tâm

THÔNG BÁO
Đăng nhập