image banner
ÂM NHẠC
Hưng Nguyên tổ chức đại hội thể dục thể thao lần thứ IX
  • Âm nhạc Hưng Nguyên
  • Tình ca cô gái Sông Lam-Trai Rú Thành
  • Mùa xuân Hưng Nguyên
  • Hát tiếp bản hùng ca Hưng Nguyên
  • Ngồi yên khi tổ quốc cần
  • Những đóa hoa ngọc lan
  • Tình yêu người lính trẻ
1