image banner
Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/NQ-HĐND 14/07/2023 NQ vv điều chỉnh chi tiết dự toán thu NSNN và điều chỉnh, bổ sung KH phân bổ VĐT năm 2023
Lượt xem: 66
Tải về 0
05/NQ-HĐND 14/07/2023 NQ về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện khóa XX
Lượt xem: 45
Tải về 0
317/KH-UBND 23/06/2023 KH đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên
Lượt xem: 13
Tải về 0
288/BC-UBND 12/06/2023 BC Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
Lượt xem: 24
Tải về 0
284/KH-UBND 12/06/2023 Kế hoạch Triển khai rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân tại địa bàn huyện Hưng Nguyên
Lượt xem: 12
Tải về 0
01/NQ - HĐND 20/04/2023 Nghị quyết về chủ trương ĐTXD HTKT phục vụ chia lô đấu giá đất ở dân cư
Lượt xem: 74
Tải về 0
03/NQ - HĐND 20/04/2023 NQ bổ sung danh mục KH đầu tư công trung hạn nguồn NS huyện HN giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 109
Tải về 0
136/KH-HU 17/01/2023 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2023 -2025
Lượt xem: 74
Tải về 0
137/KH-HU 17/01/2023 Kế hoạch công tác khoa giáo năm 2023
Lượt xem: 70
Tải về 0
01/VHTT 03/01/2023 V/v tổ chức tuyên truyền hoạt động kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam
Lượt xem: 63
Tải về 0
123

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com