image banner
Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
317/KH-UBND 23/06/2023 KH đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên
Lượt xem: 13
Tải về 0
112/VHTT 01/06/2023 V/v Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia đăng ký định danh điện tử, xây dựng đơn vị kiểu mẫu thực hiện Đề án 06
Lượt xem: 15
Tải về 0
141/KH-HU 17/01/2023 KH Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23 - NQ/TW, ngày 16/6/2018 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới
Lượt xem: 84
Tải về 0
01/UBND 03/01/2023 V/v tuyên truyền thực hiện NSVM trong các Lễ hội gắn liền với công tác phòng cháy chữa cháy
Lượt xem: 41
Tải về 0
509/KH-UBND 23/11/2022 Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ đối với lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn huyện Hưng Nguyên
Lượt xem: 69
Tải về 0
471/KH-UBND 07/11/2022 KH Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam
Lượt xem: 85
Tải về 0
470/KH-UBND 07/11/2022 KH Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên
Lượt xem: 103
Tải về 0
2122/UBND 07/11/2022 V/v chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 194 năm Năm sinh nhà Canh tân yêu nước Nguyễn Trường Tộ
Lượt xem: 104
Tải về 0
425/KB-TC 14/10/2022 Kịch bản Tổ chức Lễ hội đền hồng Hoàng Mười năm 2022
Lượt xem: 107
Tải về 0
951 /QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định V/v thành lập các Tiểu ban Lễ hội đền Ông Hoàng Mười năm 2022
Lượt xem: 115
Tải về 0
12345

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com