image banner
Chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng từ 01.01.2022
Ngày 01 tháng 06 năm 2021 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Anh-tin-bai

Tập huấn chính sách thuế mới

Theo đó, từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 các hộ sử dụng hóa đơn quyển đều phải thực hiện tính thuế, nộp thuế theo phương pháp kê khai (trước đây thực hiện theo phương pháp khoán) và thực hiện lập chứng từ, ghi sổ kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư sô 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ tài chính - chế độ kế toán dành cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2021, Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II đã thực hiện tập huấn triển khai các quy định trên đến các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn quyển mua của Cơ quan Thuế. Thông qua tập huấn đã hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại Thông tư sô 88/2021/TT-BTC Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính thuế, nộp thuế theo phương pháp khoán không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ, cá nhân kinh doanh nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì phải xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh và phải kê khai, nộp thu riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó.

Đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định thì áp dụng phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh.

Đối với cá nhân cho thuê tài sản khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán hoặc khai thuế theo năm dương lịch. Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.

Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp không trực tiếp khai thuế, trừ trường hợp trong năm tổ chức trả thu nhập chưa thực hiện khấu trừ thuế do chưa đến mức khấu trừ và cá nhân không ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập khu trừ, đến cuối năm cá nhân xác định thuộc trường hợp phải nộp thuế theo quy định thì cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế theo năm.

Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com