image banner
Hưng Nguyên: Trả lời cử tri xã Hưng Nghĩa phản ánh tuyến mương Mỹ Giang hư hỏng và tu sửa tuyến kênh Hưng Nghĩa

Cử tri xã Hưng Nghĩa phản ánh hiện nay toàn tuyến mương Mỹ Giang đã hư hỏng nghiêm trọng, đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra sửa chữa để đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho nhân dân sản xuất, vì tuyến mương này phục vụ cho 3 xã.

- Kiến nghị UBND huyện có kế hoạch tu sửa tuyến kênh Hưng Nghĩa, trạm bơm Tiến, Thắng hiện nay đã xuống cấp và hư hỏng không đảm bảo cho việc phục vụ cấp nước sản suất cho nhân dân.

Trả lời:

Anh-tin-bai

Ảnh minh họa

Tuyến kênh tưới của trạm bơm Mỹ Giang và trạm bơm Tiến Thắng do Công ty Thuỷ nông Nam (trực tiếp là Xí nghiệp thuỷ lợi Hưng Nguyên) quản lý, hiện tại đã xuống cấp và hư hỏng nhiều. Cuối năm 2022 Xí nghiệp thủy lợi đã cho xử lý tạm thời để phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2023. Hiện nay, Xí nghiệp thủy lợi đã tham mưu cho Công ty thủy lợi Nam khảo sát, lập hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa lại trong thời gian sớm nhất để phục vụ sản xuất đảm bảo hiệu quả.

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com