image banner
Hưng Nguyên: Trả lời cử tri xã Hưng Thông về kế hoạch tu sửa tuyến đê sông Hoàng Cần
Xã Hưng Thông đề nghị UBND huyện kiểm tra và có kế hoạch tu sửa tuyến đường đê sông Hoàng Cần. Đây là tuyến đường của 3 xã lưu thông, lượng xe tải chở vật liệu đường cao tốc đi lại nhiều, làm đường xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong đi lại của nhân dân

Trả lời:

Anh-tin-bai

Tu sửa tu sửa tuyến đê sông Hoàng Cần tại một số vị trí; Ảnh: Dương Đảm

- Tuyến đê Hoàng Cần do Chi cục thủy lợi tỉnh Nghệ An quản lý và cấp phép sử dụng, xây dựng, sửa chữa…Trong năm 2022, Chi cục thủy lợi cấp phép cho liên danh công ty Thái Yên- Đại Hiệp mượn để phục vụ công tác vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ thi công dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt vì vậy lượng xe tải chở vật liệu đi lại nhiều làm đường xuống cấp.

- Trong năm 2022, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí do Chi cục thủy lợi Nghệ An đã làm chủ đầu tư để sửa chữa hệ thống đê Kênh thấp ở các vị trí: K0+956 – K3+289, K5 +282 – K7 + 133, K9 + 585 – K11 + 099 xã Hưng Thông và Thị trấn Hưng Nguyên tại Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 25/7/2022. Còn một số đoạn chưa được sửa chữa, trong năm 2023, UBND huyện sẽ đề xuất Chi cục thủy lợi tiếp tục thực hiện./.

 

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com