image banner
Hưng Nguyên: Trả lời ý kiến cử tri xã Hưng Lợi phản ánh chưa có nước sạch cho nhân dân sinh hoạt

Cử tri xã Hưng Lợi phản ánh, xã Hưng Lợi chưa có nước sạch cho nhân dân sinh hoạt. Vậy đề nghị các cấp quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ cho Nhân dân được hưởng thụ nguồn nước sạch để bảo đảm sức khỏe.

Anh-tin-bai

Ảnh CSCC

Trả lời:

Phản ánh của cử tri xã Hưng Lợi là hết sức cấp thiết, đây cũng là khó khăn chung của các xã dọc sông Lam. Tuy nhiên, để đầu tư xây dựng 1 nhà máy nước sạch phục vụ cho nhân dân các xã vùng giáp sông Lam cần nguồn kinh phí rất lớn nằm ngoài khả năng của huyện. Trong những năm qua, UBND huyện cũng hết sức quan tâm, đề xuất nhiều lần với HĐND, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ xây dựng nhà máy nước sạch cho huyện Hưng Nguyên. Hiện nay, UBND tỉnh đã có Công văn 3130/UBND-KT ngày 05/5/2022 báo cáo đề xuất dự án nước sạch nông thôn bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An, vốn vay WB. Dự kiến, dự án sẽ được tiến hành từ năm 2023 đến năm 2026, trong đó huyện Hưng Nguyên sẽ có 01 nhà máy nước cung cấp nước sạch cho nhân dân các xã dọc sông Lam. Dự kiến nhà máy nước được xây dựng tại xã Xuân Lam, đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch cho 6 xã: Long Xá, Xuân Lam, Hưng Thành, Châu Nhân, Hưng Lợi, Hưng Nghĩa./.

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com