image banner
Hưng Nguyên: Trả lời ý kiến cử tri xã Hưng Phúc về việc việc về việc huyện có biện pháp tạo điều kiện cho các hộ được cấp GCNQSDĐ
Cử tri xã Hưng Phúc ý kiến: Hiện nay Hưng Phúc có 11 hộ nằm trong diện cấp đất trái thẩm quyền, trong đó có 5 hộ chưa giải quyết được với lý do bị mất các chứng từ như: các phiếu biên lai nộp tiền. Đề nghị UBND huyện có biện pháp tạo điều kiện cho các hộ được cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật để các hộ dân yên tâm trong cuộc sống.

 

Anh-tin-bai

Ảnh minh họa

Trả lời

Qua rà soát trên địa bàn xã Hưng Phúc hiện nay trên địa bàn xã có 11 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó: 02 trường hợp sử dụng ổn định, 09 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền. Cụ thể:

Trong đó 02 hộ gia đình xin làm cam kết không kê khai thủ tục cấp GCNQSD đất gồm có hộ ông Dương Xuân Quý xóm 2 và hộ bà Nguyễn Thị Diễn xóm 3.

Có 02 trường hợp chưa xử lý được do lỗi của hộ gia đình gồm: hộ gia đình ông Trần Văn Cường đất đang vướng tranh chấp; hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đức không lập được Biên bản họp hộ gia đình.

02 trường hợp đã hoàn thiện hồ đã xác nhận hồ sơ. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình đang giữ hồ sơ chưa nạp vào trung tâm giao dịch Một cửa gồm hộ ông Nguyễn Quang Đại hộ ông Nguyễn Văn Ân.

01 trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tài đã được lập hồ sơ.

Tuy nhiên đến nay UBND Hưng Phúc đang rà soát lại nguồn gốc thửa đất.

01 TH ông Nguyễn Xuân Hựu xóm 3 đã được cấp GCNQSD đất.

Có 01 TH là bà Nguyễn Thị Sen đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng hồ đang cần bổ sung hoàn thiện.

Có 01 TH là ông Dương Văn Trực gia đình tự nguyện thực hiện nghĩa vụ tài chính, đã chuyển hồ sơ sang chi cục thuế và chờ gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính.

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com