image banner
Hưng Nguyên: Trả lời ý kiến Cử tri xã Hưng Tân về hiện tại có nhiều giáo viên chưa dạy đúng môn học, như giáo viên dạy toán được phân công dạy KHTN

Thực hiện Công văn số 1499/UBND-VP ngày 03/8/2023 của UBND huyện Hưng Nguyên về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX. Trong đó có nội dung cử tri xã Hưng Tân có ý kiến kiến nghị như sau: Để nâng cao chất lượng dạy và học ở cấp học THCS đề nghị Phòng GD&ĐT phân công giáo viên dạy ở các trường đúng bộ môn. Hiện tại có nhiều giáo viên chưa dạy đúng môn học, như giáo viên dạy toán được phân công dạy KHTN (3 môn Lý, Hóa, Sinh) và nhiều bộ môn khác nữa. Phân công như vậy chuyên môn sẽ không chuyên sâu ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Trả lời

Phòng Giáo dục & Đào tạo có ý kiến về nội dung trên như sau:

Năm học 2022-2023 cấp THCS có 168 lớp, trong đó trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai có 18 lớp;

Về giáo viên:

-   Theo quy định của Bộ, tỷ lệ giáo viên/lớp là 1,9 và mỗi trường có 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, theo đó tổng số giáo viên cần có là 331 giáo viên;

-    Số giáo viên tỉnh giao năm học 2022-2023 là: 230 giáo viên, gồm 290 biên chế (tỷ lệ 1,73 giáo viên/lớp) và 40 hợp đồng tự trang trải;

-   Số giáo viên toàn cấp học hiện có 293 người (tỷ lệ 1,74 giáo viên/lớp), trong đó trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai có 31 giáo viên (tỷ lệ 1,72 giáo viên/lớp);

-   Cân đối: So với tỷ lệ của Bộ và tỉnh giao thì còn thiếu 38 giáo viên. Số giáo viên này thuộc diện hợp đồng tự trang trải. Tuy nhiên việc hợp đồng tự trang trải hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện nên chưa hợp đồng số giáo viên tự trang trải còn thiếu nói trên. Mặt khác cơ cấu giáo viên hiện có vẫn còn tình trạng thừa thiếu cục bộ, cụ thể: thừa các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, thiếu các môn Công nghệ, GDCD, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, KHTN. Đây là thực trạng chung hiện tại chưa có phương án giải quyết triệt để.

Tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, có 31 giáo viên, tỷ lệ 1,72 giáo viên/lớp tương đương tỷ lệ chung của cấp học; so với quy định còn thiếu 04 giáo viên. Về cơ cấu giáo viên có 03 toán-lý-kỷ thuật, 02 toán tin, 01 chuyên toán, 01 lý, 01 hóa, 01 sinh, 9 ngữ văn, 02 sử, 02 địa, 01 GDCD, 01 nhạc, 02 thể dục; chưa có giáo viên chuyên Công nghệ, Mĩ thuật, Tin học. Do đang còn thiếu giáo viên, số giáo viên hiện có vẫn còn tình trạng thừa thiếu cục bộ nên trong việc bố trí giảng dạy một số nội dung còn phải bố trí giáo viên chưa đúng chuyên môn phụ trách một số tiết, cụ thể:

 

 

 

Môn

 

 

Số tiết/ tuần

 

 

Tổng Số tiết 1 tuần

 

Số giáo viên tối thiểu cần có

 

Số giáo viên hiện có

 

 

Cân đối

Số tiết chưa có GV đúng chuyên môn bố trí

 

 

Kế hoạch bố trí giáo viên giảng dạy

Toán

4

72

3,8

6

+2,2

 

 

KHTN (Lý,

Hóa, Sinh)

4

72

3,8

3

-0,8

15

Bố trí giáo viên Toán Lý dạy

 

 

Công nghệ

 

 

1,24

 

 

22

 

 

1,2

 

 

0

 

 

-1,2

 

 

22

Bố trí giáo viên Toán Lý Kỷ thuật dạy nội dung KTCN (đúng chuyên môn); còn một số nội dung về nấu ăn, chăn

nuôi, trồng trọt có thể bố trí GV KHXH giảng dạy

Ngữ Văn

4

72

3,8

9

+5,2

 

 

Lich sử

1,5

27

1,4

2

+0,6

 

 

Địa lí

1,5

27

1,4

2

+0,6

 

 

GDCD

1

18

0,9

1

+0,1

 

 

Âm nhạc

1

18

0,9

1

+0,1

 

 

 

Mỹ thuật

 

1

 

18

 

0,9

 

0

 

-0,9

 

18

Bố trí giáo viên Ngữ văn dạy hoặc các môn KHXH có năng khiếu

giảng dạy

Tiếng Anh

3

54

2,8

5

+2,2

 

 

Thể dục

2

36

1,9

2

+0,1

 

 

Tin học (lớp 6,7)

 

1

 

9

 

0,5

 

0

 

-0,5

 

9

Bố trí giáo viên Toán

Tin dạy (đúng chuyên môn)

HĐ Trải nghiệm (lớp

6,7)

 

3

 

27

 

1,4

 

0

 

-1,4

 

 

36

 

Bố trí giáo viên Văn Sử phụ trách

GDĐP (lớp 6,7)

1

9

0,5

0

-0,5

Như vậy tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai có 15 tiết KHTN chưa có giáo viên đúng chuyên môn để giảng dạy, nhà trường bố trí giáo viên có chuyên môn Toán – Lý giảng dạy; 18 tiết môn Mỹ thuật chưa có giáo viên đúng chuyên môn để giảng dạy (toàn huyện chỉ có 3 giáo viên bộ môn này), nhà trường bố trí giáo viên có chuyên môn Ngữ văn hoặc các môn KHXH có năng khiếu nội dung này giảng dạy; môn Công nghệ bố trí giáo viên có chuyên môn đào tạo ban đầu là Toán Lý Kỷ thuật giảng dạy (đúng chuyên môn), các nội dung về về nấu ăn, chăn nuôi, trồng trọt có thể bố trí GV KHXH giảng dạy để cân đối mặt bằng lao động; môn Tin học bố trí giáo viên có chuyên môn đào tạo ban đầu là Toán Tin giảng dạy (đúng chuyên môn); còn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và giáo dục địa phương thì bố trí giáo viên kiêm nhiệm. Những giáo viên được giao phụ trách các nội dung này hàng năm đều được tham gia bồi dưỡng, tập huấn theo hướng dẫn của Sở và Phòng GD&ĐT.

Tải về

 

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

 

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com