image banner
Hưng Nguyên: Trả lời ý kiến cử tri xã Xuân Lam, Hưng Thịnh và Hưng Yên Nam liên đến 5 trường hợp đổi đất làm nhà văn hóa, công trình công cộng
Trường hợp đổi đất làm nhà văn hóa, công trình công cộng: có 05 trường hợp (có 03 TH đổi đất làm nhà văn hóa, 02 TH đổi đất làm trụ sở xã Hưng Lam 1989 và làm đường giao thông năm 1992) chưa được cấp GCNQSD đất trường hợp nào. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy CNQSD đất.
Anh-tin-bai

Ảnh minh họa

Trả lời

Liên quan 05 trường hợp đổi đất làm nhà văn hóa, công trình công cộng gồm:

Xã Xuân Lam 02 trường hợp, gồm 01 TH đổi đất làm trụ sở Hưng Lam năm 1989 và 01 TH đổi đất để làm đường giao thông năm 1992) đến nay ở xã chưa hoàn thiện hồ liên quan đến 02 trường hợp này. Cụ thể:

Trường hợp ông Nguyễn Xuân Đường (đã chết) nay kê khai tên con là Nguyễn Văn Chinh liên quan đến việc đổi đất làm khuôn viên UBND xã Hưng Lam, có Biên bản đổi đất ngày 10/5/1992 giữa UBND xã Hưng Lam và ông Đường, nội dung này đã Kết luận của thanh tra số 201/KL-UBND ngày 03/11/2016, phòng Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn UBND xã Xuân Lam lập hồ sơ xử lý theo kết luận của Thanh tra. Tuy nhiên, người dân không thống nhất với kết luận thanh tra.

Đối với trường hợp ông Việt Tuấn liên quan đến đổi đất mở rộng đường giao thông xã Hưng Lam cũ, phòng đang làm việc với UBND xã để rà soát. Hiện nay, các sở, ngành, UBND tỉnh chưa có hướng dẫn về đổi đất làm đường giao thông.

Xã Hưng Yên Nam có 02 TH, trong đó có 01 trường hợp đổi đất làm nhà văn hóa và 01 trường hợp đổi đất làm trường học, các trường hợp này UBND xã Hưng Yên Nam chưa có Biên bản làm việc với các hộ gia đình liên quan đến việc đổi đất, cả 02 hộ gia đình chưa có hồ sơ kê khai. Đoàn xác minh liên quan đến nghĩa vụ tài chính theo Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBNDhuyện Hưng Nguyên khi làm việc với xã Hưng Yên Nam đã giao cho xã thực hiện sớm các nội dung liên quan đến 02 trường hợp này để xử lý hồ cho công dân. Xã Hưng Thịnh có 01 trường hợp đổi đất làm nhà văn hóa, UBND xã Hưng Thịnh đã lập hồ sơ, phòng Tài nguyên và Môi trường đã chuyển hồ sơ sang Đoàn kiểm tra, xác minh để xác minh nội dung liên quan đến việc có thực hiện đổi đất làm nhà văn hóa của hộ gia đình, Đoàn xác minh đang trong quá trình kiểm tra, rà soát. Đoàn xác minh đã làm việc với UBND xã Hưng Thịnh và các cá nhân có liên quan giao UBND Hưng Thịnh báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi Đoàn xác minh để có cơ sở kết luận.

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com