image banner
Hưng Nguyên: Trả lời ý kiến của cử tri xã Hưng Yên Bắc quan tâm đến cống điều tiết đập sau xóm 5
Cử tri Hưng Yên Bắc đề nghị các ban, ngành cấp huyện quan tâm đến cống điều tiết đập xóm 5 để nhân dân sản xuất.

Trả lời:

Anh-tin-bai

Mưa lớn gây ngập úng tại xóm 5 vào cuối tháng 9/2022

          Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri xã Hưng Yên Bắc, phòng Nông nghiệp & PTNT đã tiến hành kiểm tra thực tế Cống điều tiết đập sau xóm 5 (Cống tiêu Giáp Làng), Cống tiêu này có nhiệm vụ khống chế mực nước ngoài Sông Gai, đảm bảo yêu cầu lấy nước, chống úng cho vùng đồng xóm 5 xã Hưng Yên Bắc bằng cách đóng một phần hoặc hoàn toàn cửa cống. Tuy nhiên trong thời gian qua công tác vận hành cống Giáp Làng chưa được xã chỉ đạo kịp thời ngoài ra cống tiêu Giáp Làng được xây dựng từ lâu (năm 2012 huyện hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhỏ) nên đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc tiêu thoát lũ.

Trong thời gian tới, đề nghị UBND xã bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra để điều tiết cống kịp thời khi có mưa lũ và phòng Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu cho UBND huyện đề xuất xin kinh phí từ nguồn công trình ách yếu của tỉnh để thực hiện nâng cấp sửa chữa cống Giáp Làng.

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com