image banner
Chốt kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án khu công nghiệp VSIP

UBND huyện Hưng Nguyên vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây. 

Trước đó, thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (Khu công nghiệp, giai đoạn 1B), tại xã Hưng Tây, UBND huyện Hưng Nguyên đã giao cho Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án VSIP thực hiện đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Căn cứ vào các Quyết định phê duyệt của UBND huyện Hưng Nguyên, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án VSIP đã tiến hành chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định. Về cơ bản, các hộ gia đình đều đã nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Trong đó có 73/90 hộ đã nhận tiền, chỉ còn 17 hộ gia đình, cá nhân tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây, chưa chịu nhận kinh phí bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Anh-tin-bai

Khu đất dự kiến sẽ thực hiện việc cưỡng chế. Ảnh: Tiến Đông

Mặc dù đã được UBND huyện Hưng Nguyên cũng như các cơ quan, ban, ngành có liên quan nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại và giải thích nhưng 17 hộ gia đình, cá nhân vẫn không chấp hành Quyết định thu hồi đất, đồng thời đưa ra các yêu cầu không có căn cứ thực hiện. Cụ thể, yêu cầu tăng giá bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 5 lần. Đây là điều hết sức phi lý, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và tính nghiêm minh của pháp luật.

Chính vì thế, ngày 6/4/2023, UBND huyện Hưng Nguyên đã ban hành Quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây. Đến ngày 31/7/2023 thì UBND huyện Hưng Nguyên chính thức ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND tiến hành tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

Theo kế hoạch này, diện tích tổ chức cưỡng chế rộng 21.105,2m2 là đất nông nghiệp trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Dự kiến, việc cưỡng chế sẽ được tổ chức vào ngày 8/8/2023.

Anh-tin-bai

Khu đất này có diện tích 21.105,2m2, là đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Ảnh: Tiến Đông

Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với sự phát triển của tỉnh nhà. Ngoài việc thực hiện đúng chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh, còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm triển khai xây dựng nhà máy, bắt tay vào sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch đề ra.

Nếu việc bàn giao mặt bằng bị chậm trễ sẽ dẫn đến những cơ hội thu hút nguồn lực đầu tư bị bỏ lỡ, khi đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư mà tỉnh nhà đã dày công xây dựng bao lâu nay

Tiến Đông (Báo Nghệ An)

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com