image banner
Hưng Nguyên: Công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Cửa hàng Xăng dầu Hưng Yên tại xã Hưng Yên Nam
Thực hiện Công văn Số 2261 /UBND-TNMT  ngày 28/11/2022 về việc công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Cửa hàng Xăng dầu Hưng Yên tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên Cổng thông tin điện tử huyện Hưng Nguyên xin đăng tải nội dung:

Tải Báo cáo nội dung dưới đây:

Tải về

 

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com