image banner
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Hưng Nguyên (33 lô đất ). Thời gian địa điểm bán hồ sơ đấu giá từ Ngày 8/2/2023 đến  17h ngày  27/2/2023 tại UBND Thị trấn Hưng Nguyên, Trung tâm DVĐGTS

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Hưng Nguyên (33 lô đất ). Thời gian địa điểm bán hồ sơ đấu giá từ Ngày 8/2/2023 đến  17h ngày  27/2/2023 tại UBND Thị trấn Hưng Nguyên, Trung tâm DVĐGTS

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

 

 
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com