image banner
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hưng Mỹ (5 lô đất ). Thời gian địa điểm bán hồ sơ đấu giá từ ngày 8/2/2023 đến 17h ngày  27/2/2023 tại UBND  xã Hưng Mỹ, Trung tâm DVĐGTS
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com