image banner
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Vùng Mồng Năm Dưới 5, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại 16 lô đất tại Vùng Mồng Năm Dưới 5, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com