image banner
TB kết luận của ông Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Hội nông dân huyện giai đoạn 2015-2020 triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
Tải về
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com