image banner
TB về cấp độ dịch xã Châu Nhân huyện Hưng Nguyên theo Nghị quyết số 128/NQ -CP ngày 11/10 của Chính Phủ và QĐ số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế
Tải về
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com