image banner
Hưng Nguyên: Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM nâng cao xã Hưng Đạo

Sáng 28/7, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện do đồng chí Hoàng Anh Tiến- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì đã có buổi làm việc với xã Hưng Đạo để kiểm tra tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao. 

Anh-tin-bai

Tham gia có đồng chí Thái Thị Hải Châu - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Huyện, đại diện các ngành: Nông nghiệp, Kinh tế hạ tầng, Nội vụ, Văn hóa, Tư Pháp, Lao động Thương binh xã hội, Giáo dục, Văn phòng HĐND-UBND, Công an, Quân Sự, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

Anh-tin-bai

Từ năm 2022 đến nay Hưng Đạo đã huy động các nguồn lực được 55 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng, làm được 15 km đường giao thông, 7,5 km kênh mương thủy lợi, xây trường sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng 3 trường học và xây dựng các mô hình trồng xây dựng xanh, phân loại rác thải...

Anh-tin-bai

Qua rà soát, đối chiếu với bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, xã Hưng Đạo tự đánh giá đến nay xã đã có 13/19 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Quy hoạch,Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Nhà ở dân cư. Thu nhập, Nghèo đa chiều, Lao động, Y tế, Hành chính công, Tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và An ninh. Còn 6 tiêu chí đạt từ 75-90% đó là Giao thông, Giáo dục, Văn hóa, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường, Chất lượng môi trường sống.

 
Anh-tin-bai

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, các thành viên Ban chỉ đạo đã nhận xét mức độ hoàn thành các tiêu chí, chỉ ra những nội dung chưa đạt, bổ cứu những nội dung cần tập trung thực hiện như: Hệ thống phòng chống cháy, chỉnh trang lại chợ, tập trung xây dựng quy hoạch chung của xã, hoàn thiện hệ thống đường giao thông.

Anh-tin-bai

Xây dựng nâng cấp các nhà Văn hóa, nâng cấp mặt bằng sân vận động. Xây dựng sản phẩm OCOP, tiếp tục triển khai mô hình tái chế phụ phế phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ, cấp mã số vùng trồng cho sản phẩm chủ lực của địa phương, kiểm soát nguồn xả thải vào công trình thủy lợi.

Anh-tin-bai

Phân loại rác thải, trồng thêm cây xanh đường hoa. Rà soát nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiếm y tế. Tuyên truyền vận động người dân sử dịch vụ công trực tuyến, cán bộ công tăng cường sử dụng phần mềm vn office,  ứng dụng chuyển đổi số. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX…

Anh-tin-bai

Kết luận buổi làm việc đồng Hoàng Anh Tiến - UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Hưng Đạo rà soát các tiêu chí để tập trung thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt. Tăng tuyên truyền vận động; Huy động nguồn lực từ người dân sinh sống tại địa phương, con em xa quê, các doanh nghiệp trên địa bàn để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các công trình hạ tầng, phải có lộ trình cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí như xây dựng sản phẩm OCOP, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng Đảng bộ trong trong sạch vững mạnh,Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xuất sắc. Cùng với thực hiện các tiêu chí, xã triển khai làm hồ sơ minh chứng. Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã thực hiện, quyết tâm về đích xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024. /.

Thanh Tâm

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com