image banner
Hưng Nguyên: Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện
Hưng Nguyên phấn đấu đến hết 2025 có ít nhất 15 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao và có 50% xã có sản phẩm OCOP được công nhận đạt hạng 3 sao. 
Anh-tin-bai

Đây là một  trong những mục tiêu của Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện vừa được UBND Hưng Nguyên ban hành

Theo Kế hoạch, Chương Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)  Giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện nhằm từng bước nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP. Đến hết năm 2025 phấn đấu toàn huyện có ít nhất 15 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao và có 50% xã có sản phẩm OCOP được công nhận đạt hạng 3 sao. Có ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại như: hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử…. Cụ thể năm 2023: Phấn đấu xây dựng từ 3-5 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, cụ thể: xã Châu Nhân: sản phẩm Chả rươi, ruốc rươi; Xã Hưng Thông: Sản phẩm tinh bột Nghệ; Xã Hưng Yên Nam: Sản phẩm nấm sạch; Xã Hưng Đạo: Sản phẩm Chả Dam. Năm 2024: Phấn đấu xây dựng từ 3-5 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, cụ thể: Xã Hưng Nghĩa: Sản phẩm trứng gà sạch; Xã Xuân Lam: Sản phẩm Dầu Lạc An Sinh; Xã Hưng Tân: Sản phẩm Cốm; Xã Hưng Lĩnh: Sản phẩm Dưa chuột sạch. Xã Hưng Yên Nam: sản phẩm Chanh sạch Hưng Yên Nam. Năm 2025 Phấn đấu xây dựng từ 3-5 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, cụ thể: Xã Hưng Trung: Cam xã Đoài Hưng Trung; Xã Hưng Tây: Kẹo cu đơ Hưng Tây; xã Hưng Lợi: Chả cáy, mắm cáy làng Cự; Xã Long Xá: Sản phẩm Sâm Ngưu Bàng.

Để đạt, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn để tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Cùng với đó tập trung tuyên truyền, phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của người dân, các chủ thể sản xuất trong thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời đảm bảo sự chỉ đạo, phối hp thường xuyên, hiệu quả và thống nhất của các cấp, các ngành, đoàn thể từ huyện đến xã trong tổ chức triển khai, thực hiện chương trình OCOP./.

Tải về

 

Kiều Hoa (TH)

 

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com