image banner
Thông báo tổ chức lựa chọn đấu giá tài sản tại các vùng thuộc xã Hưng Mỹ, Hưng Nghĩa, Hưng Đạo và Hưng Tân
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại các vùng (xóm 5 xã Hưng Đạo, phía Bắc nhà văn hóa, xóm 1 xã Hưng Nghĩa, vùng Bàu Thiếp xã Hưng Mỹ, vùng Mồng năm dưới 2 xóm 4,  Hưng Tân
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com