image banner
Hưng Nguyên: Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2023

Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên vừa ban hành Chỉ thị số 31 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2023

Vụ Đông hàng năm là vụ sản xuất hàng hoá quan trọng và mang lại thu nhập khá cao cho người nông dân, góp phần quyết định mục tiêu sản xuất nông nghiệp cả năm. Vụ Đông năm 2023 tiếp tục được dự báo là vụ sản xuất phải đối mặt với nhiều khó khăn. Theo dự báo của Đài khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ, từ tháng 7 đến tháng 10 có 1-2 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, hiện tượng mưa lớn, dông, lốc…trong giai đoạn chuyển mùa trùng với thời điểm gieo trồng nên nguy cơ gây thiệt hại và ảnh hưởng đến sản xuất các cây trồng vụ Đông. Bên cạnh đó giá cả vật tư nông nghiệp vẫn đang ở mức cao, nhất là phân bón gây ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư sản xuất trong khi giá nông sản không ổn định.

Anh-tin-bai

Cây vụ Đông ở Hưng Tân

 

Đsản xuất vu Đông năm 2023 giành thắng lợi, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và toàn thể nhân dân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Thành lập ban chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2023 từ huyện đến cơ sở. Ở huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp làm Trưởng ban. BTV Huyện uỷ cử các đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo, Trưởng Ban Dân vận tham gia vào Ban chỉ đạo. Ở xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND xã, thi trấn làm Trưởng ban. Ở xóm, khối do đồng chí bí thư chi bộ làm trưởng ban, xóm trưởng, khối trưởng làm phó ban và các thành viên trong tiểu tổ mặt trận làm ban viên. Ban chỉ đạo các cấp có trách nhiệm phân công cán bộ chỉ đạo cụ thể từng đơn vị, địa bàn và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2023.

2. Các xã, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2023 của UBND huyện, tình hình sản xuất vụ Hè Thu 2023 và  điều kiện cụ thể về đất đai và tiềm năng lợi thế của địa phương mình để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2023 sát, đúng với tình hình thực tế. Tập trung chỉ đạo phấn đấu sản xuất đạt mức cao nhất về diện tích, năng suất, sản lượng theo kế hoạch đề ra với phương châm sản xuất an toàn và phát huy mọi nguồn lực cho đầu tư sản xuất vụ Đông đạt được kết quả cao nhất. Xây dựng kế hoạch bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý để né tránh thiên tai, giảm thiểu thiệt hại; đồng thời xác định các công thức luân canh để hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung. Sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện để khuyến khích nông dân sản xuất đặc biệt là sản xuất liên kết, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

3. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao: Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì chỉ đạo triển khai Kế hoạch sản xuất, phối hợp với các đơn vị, phòng, ban liên quan tăng cường công tác chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông đồng thời nắm bắt thông tin, đề xuất của nông dân để xử lý các vướng mắc, khó khăn ở cơ sở; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện: Tham mưu xây dựng quy trình kỹ thuật; tổ chức tuyên truyền kế hoạch sản xuất vụ đông, triển khai tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật thâm canh đến tận người sản xuất; thường xuyên bám sát đồng ruộng, dự tính dự báo, phát hiện, thông báo kịp thời, hướng dẫn nông dân phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, dịch hại trên các loại cây trồng .

 Xí nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên, các xã, thị trấn, các HTX dịch vụ nông nghiệp làm tốt công tác tưới, tiêu úng kịp thời khi có mưa, lũ xảy ra.

4. UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vận động các cấp hội nhất là hội viên Hội nông dân thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp kỷ thuật trong sản xuất do ngành Nông nghiệp &PTNT tập huấn, hướng dẫn. Quan tâm giúp nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân. Phấn đấu mỗi chi hội cơ sở có 1 mô hình sản xuất vụ Đông đạt hiệu quả.

5. Ban thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân thi đua sản xuất vụ Đông 2023 phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu, kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt sẽ là cơ sở đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và cán bộ chỉ đạo cơ sở. Huyện ủy, UBND huyện sẽ xem xét biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đơn vị tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả cao.

6. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, hệ thống truyền thanh xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng chương trình phổ biến các chủ trương, chính sách, diễn biến thời tiết, quy trình kỷ thuật, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông giúp người dân phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh và thời tiết gây ra.

Tải về

 

Cổng TTĐT Hưng Nguyên     

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com