image banner
Hưng Nguyên: Công điện về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
UBND huyện vừa Ban hành Công điện về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Anh-tin-bai

Ảnh minh họa

Theo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong thời gian gần đây tại Căm-pu-chia đã phát hiện ca tử vong trên người do vi rút Cúm gia cầm A/H5N1 tại tỉnh Prey Veng. Để ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển, buôn bán, tiêu thụđộng vật, sản phẩm động vật nhập lậu vào địa bàn; hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan, gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng động và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời thực hiện nghiêm Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND, ngày 03/03/2023 của UBND tỉnh Nghệ an Về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các Ban, phòng, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt một số nội dung:

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Yêu cầu người dân khi phát hiện nghi ngờ gia súc, gia cầm mắc bệnh nguy hiểm phải chủ động báo ngay cho chính quyền địa phương, ban thú y xã, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp. Xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dịch, buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trưởng làm lây lan dịch bệnh.

-    Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với tùng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống. Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn
sinh học.

- Khẩn trương tổ chức, triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2023; đặc biệt các bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục, Dại,... bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm. Tổng hợp báo cáo về UBND huyện, qua Trung tâm dịch vụ nông nghiệp.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đọt 1 năm 2023 theo Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 10/01/2023  nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh trong môi trường.

-    Tập trung kiện toàn và tăng cường năng lực cho đội ngũ thú y cấp xã theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để triên khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủỵ sản. Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện vê UBND huyện đê tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

Phòng Nông nghiệp & PTNT trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác tiêm phòng văc xin gia súc, gia cầm năm 2023, kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở.

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phân công cán bộ trực tiếp bám sát cơ sở để nắm bắt, tham mưu cho chính quyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Đối với các ổ dịch nghi ngờ dịch cần tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định bệnh.

Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các ngành liên quan phòng tránh những bệnh nguy hiểm từ vật nuôi lây sang người.

Công an huyện Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các ngành liên quan: Chỉ đạo, phân công, bố trí lực lượng tham gia trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phòng Văn hoá thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thống chỉ đạo cán bộ văn hoá và đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật để nhân dân biết và chủ động phòng tránh.

Các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y:  Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về: chăn nuôi, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccin bắt buộc cho đàn gia súc, gia cầm; giết mổ, vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật; sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, vaccin, hoá chất dùng trong thuốc thú y.

- Khai báo kịp thời với chính quyền cơ sở khi đàn gia súc, gia cầm có biểu hiện nghi ngờ dịch bệnh, ốm chết bất thường.

- Đối với các trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản chịu sự quản lý hành chính pháp lý về lĩnh vực thú y. Phải đăng ký với chính quyền địa phương cơ sở khi chăn nuôi, có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, khai báo tình hình chăn nuôi, báo cáo lịch tiêm phòng các loại vaccin, báo cáo tình hình dịch bệnh và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y với cơ quan thú y (Trung tâm dịch vụ nông nghiệp) để theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan cấp huyện thực hiện nghiêm túc nội dung công điện này.

Tải về
 

CTĐT Hưng Nguyên

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com