image banner
Hưng Nguyên: Đoàn giám sát Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiên Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đối với Ban chỉ huy Quân sự huyện và xã Hưng Thông
Chiều 24/3, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn giám sát đã Giám sát việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiên Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đối với Ban chỉ huy Quân sự huyện và xã Hưng Thông.

Anh-tin-bai

Tham dự có các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát của Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Hồng Quân – Chánh VP Huyện ủy và các đồng chí BTV Đảng ủy BCH Quân sự huyện và BTV Đảng ủy xã Hưng Thông

Anh-tin-bai

Tại Ban chỉ huy Quân sự huyện, các đồng chí trong đoàn kiểm tra nghe Báo cáo tóm tắt kết quả nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban chỉ huy Quân sự huyện Hưng Nguyên đã triển khai toàn diện các mặt công tác Quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Quân sự, Quốc phòng. Trong đó tập trung quán triệt, học tập Nghị quyết, xây dựng văn bản và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; Lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Anh-tin-bai

Nổi bật là tham mưu cho Huyện ủy và UBND thực hiện 2 đề án mới. Công tác khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, công khai đúng Luật nghĩa vụ quân sự. Qua đó, Hưng Nguyên đã hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân đạt 100% kê hoạch thanh niên lên đường nhập ngũ. Triển khai 7 khu cách ly và 2 chốt tại cầu Bến Thuỷ trong thời gian xuất hiện dịch Covid- 19. Công tác hậu phương Quân đội được chú trọng. 

Anh-tin-bai

Trong nửa nhiệm kỳ, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã chi trả gần 970 đối tượng theo Quyết định 62, 49 và Quyết định 142. Công tác từ thiện luôn được quan tâm. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật. Công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực…

Anh-tin-bai

Tiếp đoàn đó, đoàn đã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại xã Hưng Thông. Qua giám sát cho thấy: Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hưng Thông đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hưng Thông đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai đến đảng viên trong đảng bộ. 

Anh-tin-bai

Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Xã đã ban hành 29 văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra thành những nhiệm vụ cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 200 tỷ đồng;Tốc độ tăng trưởng 9,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/người/năm. Trong phong trào xây dựng NTM nâng cao xã đã đạt 16/19 tiêu chí. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Anh-tin-bai

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Anh-tin-bai

Sau khi kiểm tra giám sát tại đơn vị Ban chỉ huy Quân sự huyện và xã Hưng Thông, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại hai đơn vị. Đồng thời đề nghị, thời gian tới Đảng ủy xã Hưng Thông và Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự tiếp tục bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Kịp thời khắc phục những tồn tại, có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn các nghị quyết trong thời gian tới; góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trên cơ sở kết quả của buổi làm việc, đoàn giám sát sẽ tổng hợp vào báo cáo chung nhằm đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ đến nay của huyện Hưng Nguyên./.

Kiều Hoa

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com