image banner
Hưng Nguyên phấn đấu toàn huyện sản xuất 850 ha cây trồng vụ Đông

Vụ đông 2023, Hưng Nguyên phấn đấu toàn huyện sản xuất 1.050 ha vụ Đông: Trong đó 850 ha cây trồng các loại như: Ngô, khoai lang, khoai tây, bí xanh, dưa chuột, rau đậu các loại... và 200 ha cá vụ 3.

Anh-tin-bai

 

UBND huyện chỉ đạo các địa phương đầu tư phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao, gia tăng giá trị sản xuất. Trong đó, tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh mở rộng diện tích cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao như: Cây ngô sinh khối, ngô thu hoạch bắp tươi, khoai tây. Cây rau đẩy mạnh diện tích theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao đảm bảo sản phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm và hình thành các vùng chuyên canh. Đẩy mạnh liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và ổn định sản xuất. Đồng thời mở rộng diện tích nuôi cá vụ 3 trên đất 2 lúa. Chú trọng chăn nuôi thuỷ cầm, khuyến khích nuôi trồng cây, con đặc sản. Cũng như khuyến khích ưu tiên, có chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt ở các khâu sản xuất, dịch vụ gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Để triển khai hiệu quả sản xuất vụ Đông, UBND huyện đã đề ra 6 nhóm giải pháp: Giải pháp bố trí vùng sản xuất; Giải pháp về kỹ thuật; Giải pháp về ứng dụng các tiến bộ KHCN; xây dựng các mô hình an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; Đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng sản phẩm và Giải pháp cơ chế chính sách./.

Nội dung chi tiết:

Tải về

 

Cổng TTĐT

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com