image banner
Hưng Nguyên: UBND Huyện giao ban Trưởng, Phó các phòng ban đánh giá kết quả tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023
Sáng 2/6, Đồng chí Lê Phạm Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban Trưởng, Phó các phòng ban UBND huyện để đánh giá kết quả tháng 5 triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023. 

Tham dự có các đồng chí Hoàng Anh Tiến -UBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các Ban HĐND huyện, Trưởng, Phó các phòng, ban UBND huyện.

Anh-tin-bai

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng HĐND- UBND đã đánh báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tháng 5. Trong tháng các phòng, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Phòng Nông nghiệp đã phối hợp tổ chức thành công hội thảo các mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao tại các xã; Chỉ đạo nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân và cây màu vụ xuân; Đồng thời chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi, và các địa phương bơm nước, làm đất, chuẩn bị giống sản xuất hè thu. Kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng ở các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam. Đôn đốc các xã đăng ký về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí. Hướng dẫn các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn.

Anh-tin-bai

 Phòng Kinh tế - Hạ tầng tổ chức kiểm tra các bến cát sỏi trên địa bàn huyện chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện giải tỏa, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, Phối hợp với các chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu10 công trình. Chuẩn bị các nội dung, xây dựng quy trình cho các mô hình thực hiện trong năm 2023

Phòng Lao động Thương binh -  Xã hội cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ quan, doanh nghiệp. đã giải quyết việc làm mới cho 280 lao động trong đó 116 người xuất khẩu lao động, phối hợp thực hiện mở 4 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, phát động toàn dân tập luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước và Tháng hành động vì trẻ em.

 Phòng Văn hóa chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức liên hoan tiếng hát làng Sen, tổ chức thành công liên hoan tiếng hát làng Sen cấp huyện; tham các hoạt động lễ hội làng sen tỉnh Nghệ An, kết quả đạt 03 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 02 huy chương đồng môn võ cổ truyền; giải 3 xe tuyên truyền lưu động; 01 tiết mục đạt giải B, 02 tiết mục đạt giải C, và đạt giải khuyến khích toàn đoàn chương trình nghệ thuật tại Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Tổ chức tập huấn chuyển đổi số và  tổ chức thành công lễ hội đền làng rào. 

Phòng y tế chỉ đạo các xã đã hoàn thiện các tiêu chí để trình thẩm định lại xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, giao nhiệm vụ cho các xã hoàn thành tiêu chí Bảo hiểm y tế để huyện về đích nông thôn mới; phối hợp với các cơ quan ban, ngành kiểm tra liên ngành kiểm tra ATTP tại 30 cơ sở , trong đó có 6 cơ sở vi phạm. Phối hợp với Ban CHQS, TTYT huyện tổ chức triển khai công tác khám sức khỏe tuyển sinh quân sự năm 2023.

Phòng giáo dục đào tạo chỉ đạo các trường hoàn thành chương trình dạy học, tổng kết năm học 2022-2023, tổ chức thành công thi hát dân ca trong trường học , kiểm tra, tư vấn xây dựng trường chuẩn. 

Anh-tin-bai

Phòng Tài nguyên và Môi trường: Hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất nhu cầu thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh thông qua kỳ họp giữa năm 2023; đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên được 5/7 mỏ. Hướng dẫn các xã, thị trấn giải quyết tồn đọng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tuyên truyền công tác phân loại, thu gom xử lý rác thải. Xử lý dứt điểm vướng mắc 10 hộ dân tại xã Hưng Đạo liên quan đến dự án cao tốc....

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, đến nay đã giải ngân được 22.119,0 triệu đồng/124.820,0 triệu đồng (đạt 17,72%).  Ban tư vấn giải phóng mặt bằng tập trung hoàn thành phê duyệt phương án chi trả đối với các hộ tại xã Hưng Đạo, Thị trấn còn vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án Vsip.  

 Phòng thanh tra huyện: Đã ban hành Kết luận cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiếp dân, giải quyết đơn thư, giải quyết KNTC, công tác phòng chống tham nhũng tại xã Hưng Thành và Hưng Đạo.

 Phòng Tài chính kế hoạch tham mưu xây dựng báo cáo KT- XH giữa nhiệm kỳ; Phối hợp với phòng TNMT rà soát, đôn đốc các xã tiếp tục thực hiện sắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện quyết toán các công trình xây dựng. Phối hợp với phòng TNMT, phòng KTHT đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện khai thác quỹ đất….

Anh-tin-bai

 Phòng nội vụ Làm việc với Đoàn thanh tra Sở Nội vụ về thanh tra kiểm tra công tác Nội vụ tại UBND huyện Hưng Nguyên.Phối hợp với phòng TCKH, BHXH huyện và UBND xã Xuân Lam tổ chức họp để giải quyết các vướng mắc trong việc truy thu BHXH, BHYT đối với ông Dư Văn Hòa, nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Xuân Lam.Tham mưu tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Châu Nhân....

Văn phòng HĐND, UBND đã Chủ động theo dõi, đôn đốc các ngành thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, các sở, ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện giao đảm bảo theo quy định. Đôn đốc nhắc nhở các phòng, ban thực hiện những nhiệm vụ được giao. Bộ phận tiếp nhận và trả KQ huyện tiếp nhận 231 hồ sơ, trong đó có 67 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đã giải quyết 150 hồ sơ, tiếp dân 10 lượt, 14 người…

Nhiệm vụ tháng 6: Theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức sản xuất vụ Hè thu 2023, tập trung công tác chống hạn, đảm bảo nước tưới và vật tư đầu vào và phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi nhất là trên đàn gia súc gia cầm, thủy sản. Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện. Tăng cường phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ đề ra; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, số hóa, thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.. Tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn, tập trung giải ngân vốn đầu tư Công theo đúng kế hoạch.. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.. Tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát và nắm tình hình nhằm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông.

Anh-tin-bai

Phát biểu tại hội nghị,các đồng chí Hoàng Anh Tiến - UBBTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch UBND, Nguyễn Hữu Hà- Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị phòng Giáo dục chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ thi, phòng Y tế rà soát thẩm định lại xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, kiểm tra an toàn thực phẩm đảm bảo an toàn trong các kỳ thi, quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, phẫu thuật thẩm mỹ, Phòng Văn hóa tập trung xây dựng đô thị văn minh. Ban tư vấn giải phóng mặt bằng tập trung rà soát giải phóng mặt bằng còn tồn đọng. Chỉ đạo các xã tích trữ nước để sản xuất hè thu, những diện tích không chủ động nước thì khuyến cáo bà còn chuyển đổi cây trồng. Phòng Kinh tế hạ tầng chỉ đạo các xã giải tỏa hành lang an toàn giao thông, lắp camera an ninh, phòng Tài nguyên môi trường rà soát lại hồ sơ quy trình giải phóng mặt bằng đường cao tốc, ban hành hướng dẫn cho các xã, thị  thực hiện quy trình khai thác quỹ đất, Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. 

Anh-tin-bai

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Phạm Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Tập trung rà soát soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, các phòng ban ngành rà soát đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ đại hội hội huyện Đảng bộ. 

Anh-tin-bai
Cũng trong sáng nay, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Lê Phạm Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy 12/9, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Trần Phong Mỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện./. 

Thanh Tâm 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com