image banner
Hưng Nguyên: UBND Huyện họp phiên thường kỳ tháng 3
Chiều 20/3,  UBND Huyện tổ chức phiên họp ủy viên UBND huyện thường kỳ tháng 3/2023 để nghe và cho ý kiến Báo cáo kết quả kinh tế xã hội quý I, nhiệm vụ quý II; Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch 815 về giải quyết tồn đọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Báo cáo kết quả 1,5 năm thực hiện Đề án ứng dụng Công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; Báo cáo tiến độ xây dựng huyện NTM. Đồng chí Lê Phạm Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp 
Anh-tin-bai

Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hà- Phó Chủ tịch UBND, Phan Thị Thủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện, các ủy viên ủy ban nhân dân huyện.

Quý I năm 2023 tổng giá trị sản xuất đạt 1.960 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch năm và bằng 126,43% so với cùng kỳ; Tốc độ phát triển kinh tế đạt 16,4%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 123.355 triệu đồng, bằng 43,1% Tỉnh giao và bằng 25,1% HĐND Huyện giao. Giải ngân vốn đầu tư công vốn đầu tư công đạt 2,5%.

Anh-tin-bai

Sau 1,5 năm thực hiện Đề án ứng dụng Công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đến nay một số xã đã xây dựng các vùng sản xuất rau màu đầu tư hạ tầng đường điện, hệ thống tưới tự động phun mưa, nhỏ giọt, xây dựng được 3 khu nhà lưới nhà màng kết hợp công nghệ tưới nhỏ giọt để sản xuất rau quả cao cấp. Đối với sản xuất vụ xuân, các giống lúa mới có chất lượng cao đạt 60-70% diện tích. Trong chăn nuôi đã có mô hình áp dụng công nghệ điều khiển nhiệt độ, làm mát tự động, xử lý chất thải bằng công nghệ khí Bioga ...

Thực hiện kế hoạch 815 của UBND huyện về giải quyết tồn đọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện đã ban hành kế hoạch 82 ngày 7/3/2022, đến nay sau 1 năm triển khai thực hiện đã thống kê, phân loại các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận, có 820/1007 trường hợp đủ điều kiện xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  trong đó có 262 trường hợp sử dụng ổn định, 558 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền; Có 187 trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay đã có 133/820 trường hợp đủ điều kiện đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Anh-tin-bai

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong thời gia qua, phân tích khó khăn trong quá trình thực hiện, tìm giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn để làm tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện đề án ứng dụng Công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến giải quyết tồn đọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện xây dựng huyện NTM.
Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Hữu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong thời  gian tới cần  tập trung  xây dựng Thị trấn đạt đô thị văn minh, rà soát các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực của ngành Văn hóa trong xây dưng NTM, tăng cường công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình dự án xây dựng hạ tầng.

Nhiệm vụ quý 2, Hưng Nguyên tập trung xây dựng đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đối với Hưng Tân - Hưng Thông, Hưng Mỹ- Hưng Thịnh và Hưng Phúc- Hưng Lợi.

Anh-tin-bai

Kết luận cuộc họp đồng chí Lê Phạm Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các Ban nghành cần bám sát nội dung đề án ứng dụng công nghệ cao để đánh giá rõ nét hiệu quả sau 1,5 năm thực hiện. Bổ sung giải pháp, đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao. Đối với kế hoạch 815 đề nghị phòng Tài nguyên Môi trường đưa ra giải pháp cụ thể, tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân loại ra từng trường hợp, tăng cường giải pháp thực hiện, đôn đốc chấn chỉnh, xử lý các trường hợp sai phạm về đất đại; Tiếp thu ý kiến, rà soát chỉnh sửa lại số liệu, phải chỉ ra khó khăn để có giải pháp thực hiện. Phương hướng nhiệm vụ quý 2 cần tập trung thực hiện có hiệu quả đề án 06, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; tập trung đôn đốc thu ngân sách cũng như giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, giải ngân vốn đầu tư công.Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng các công trình dự án.Tập  trung giải quyết đơn thư, tiếp công dân và trả lời ý kiến cử tri. Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn./.


Thanh Tâm 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com