image banner
Hưng Nguyên: Trả lời ý kiến cử tri xã Hưng Đạo về việc ưu tiên phân bổ nguồn lực, hỗ trợ xi măng để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng

Xã Hưng Đạo đang phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2024. Đề nghị huyện, tỉnh quan tâm, ưu tiên phân bổ nguồn lực, hỗ trợ xi măng, kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng.

Anh-tin-bai

Ảnh cơ sở cung cấp

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao chỉ tiêu hỗ trợ xi măng làm đường GTNT thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 (đợt 12). Văn phòng Nông thôn mới đã thực hiện rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình thực tế hệ thống giao thông của các xã trên toàn huyện để xem xét lựa chọn hỗ trợ cho các xã phù hợp tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 22/03/2023 về việc phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ xi măng tỉnh giao tại quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 để làm đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023.Trong đó, xã Hưng Đạo được phân bổ 500 tấn xi măng để làm đường GTNT. Tuy nhiên đến thời điểm ngày 05/11/2023 thì xã Hưng Đạo mới nhận 180 tấn xi măng, còn lại 320 tấn vẫn chưa nhận để làm đường GTNT. Ngoài ra, UBND huyện đã phân bổ từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng NTM cho xã Hưng Đạo là 500 triệu hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn trên địa bàn theo quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 12/07/2023 của UBND huyện Hưng Nguyên. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, UBND xã Hưng Đạo vẫn chưa tiến hành xây dựng mô hình và giải ngân nguồn kinh phí trên./.

(Theo Báo cáo số 563/BC - UBND huyện ngày 10/11/2023 về việc kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong và sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân huyện khóa XX)

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com