image banner
Hưng Nguyên Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học vào làm việc tại các trường thuộc UBND huyện Hưng Nguyên quản lý, năm 2022
Tải về
THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com