image banner
Hưng Nguyên: 8 tháng đầu năm, UBND huyện đã ban hành Quyết định xử phạt 4 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép với số tiền 468 triệu đồng

Theo số liệu thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có 10 mỏ, 8 bến bãi. Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện được các cấp, ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, bình đẳng của pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên 8 tháng đầu năm 2023 tình trạng khai thác khoáng sản vẫn còn xảy ra, nhiều nhất khai thác trên dòng sông Lam, UBND huyện đã ban hành 4 Quyết định xử  phạt 4 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, với tổng số tiền 468 triệu đồng.

Anh-tin-bai

Để hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện đi vào nền nếp, trong thời gian qua UBND huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, môi trường; Theo đó, UBND các xã, thị trấn, các phòng, ngành trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản, các hình thức xử phạt đối với hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép để Nhân dân biết và chấp hành. Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các xã, thị trấn trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Huyện cũng yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nghiêm các khu vực đã được quy hoạch, thăm dò, khai thác khoáng sản; Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

PV

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com