image banner
Hưng Nguyên: Bồi dưỡng khung diễn tập chiến đấu cấp xã trong KVPT; diễn tập PCTT- TKCN
Sáng 22/5, Hưng Nguyên tổ chức Bồi dưỡng khung diễn tập chiến đấu cấp xã trong KVPT; diễn tập PCTT- TKCN.

 

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Bồi dưỡng khung diễn tập chiến đấu cấp xã trong KVPT; diễn tập PCTT- TKCN

Tham dự có đồng chí Trương Văn Thiền – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ban tổ chức diễn tập, Tổ đạo diễn, Tổ Bảo đảm diễn tập và các đồng chí khung diễn tập của 4 xã tham gia diễn tập chiến đấu KVPT, PCTT –TKCN

Trong đợt diễn tập năm 2023 có 3 xã diễn tập chiến đấu cấp xã trong KVPT gồm xã Long Xá, Hưng Nghĩa, xã Hưng Thông và xã Hưng Lợi diễn tập PCTT- TKCN

Anh-tin-bai

Đồng chí Thượng tá Trần Đại Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, TMT Ban CHQS huyện quán triệt nội dung tổ chức, phương pháo diễn tập chiến đấu cấp xã trong KVPT

Tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí trong khung tập diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực diễn tập phòng thủ được tập huấn các nội dung: Tổ chức, phương pháp diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ gồm các vấn đề như: Những vấn đề chung; chuẩn bị diễn tập; thực hành diễn tập. Đồng thời các đồng chí cũng được hướng dẫn xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp, quy cách soạn thảo các loại văn kiện. Ngoài ra  hướng dẫn khung tập cho khối Đảng, khối Chính quyền, khối Mặt trận, đoàn thể, khối Quân sự, Công an trong các giai đoạn diễn tập...

Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng khung diễn tập chiến đấu cấp xã trong KVPT; diễn tập PCTT- TKCN

          Dịp này, các đồng chí trong khung diễn tập xã Hưng Lợi được hướng dẫn tổ chức phương pháo diễn tập diễn tập PCTT- TKCN. Đối với khung diễn tập này các đại biểu đã được hướng dẫn một số biện pháp PCTT-TKCN, phương pháp xây dựng Kế hoạch PCTT –TKCN,  soạn thảo văn kiện diễn tập.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Bồi dưỡng khung diễn tập chiến đấu cấp xã trong KVPT; diễn tập PCTT- TKCN

Bên cạnh đó các đại biểu còn được hướng dẫn thứ tự hành động của lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể trong cuộc họp chỉ đạo tổ chức chuẩn bị phòng tránh khi có tin bão gần. Cùng với đó các đại biểu đã được hướng dẫn các nội dung chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống và Tổ chức chức chuẩn bị và thực hành PCTT –TKCN./.

Kiều Hoa

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trương Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com