image banner
Hưng Nguyên: Chỉ thị về Về việc tăng cương công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An
Ngày 17/4/2023, Hưng Nguyên ban hành Chỉ thị về Về việc tăng cương công tác bảo đảm  an ninh, trật tự tại khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An
Anh-tin-bai

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An là dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 8/4/2015. Mục tiêu của dự án là đầu tư, xây dựng, khai thác, quản lý, kinh doanh khu công nghiệp, khu công nghệ, khu kho vận, công viên phần mềm, khu phức hợp thương mại, dịch vụ, nhà ở. Dự kiến dự án sẽ thu hút khoảng 150 doanh nghiệp đầu tư, hoạt động; đồng thời sẽ phát triển một khu đô thị, thương mại tiêu chuẩn quốc tế quy mô dân số khoảng 80.000 người với cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại, đầy đủ các dịch vụ tiện ích; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Nghệ An và huyện Hưng Nguyên theo hướng công nghiệp và dịch vụ, tăng thu ngân sách, tạo công ăn việc làm cho người lao động trong và ngoài địa bàn.

Hiện nay, dự án đã GPMB được 613,3 ha (đạt 81,7%), thu hút hơn 38 nhà đầu tư, trong đó 24 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 750 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 13.000 lao động. Tuy nhiên, thời gian qua, việc triển khai thực hiện dự án VSIP đã phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT như xảy ra nhiều vụ việc khiếu kiện về việc không đồng ý phương án đền bù GPMB, tác động của dịch bệnh Covid dẫn đến nguy cơ xảy ra đình công, lãn công tại các doanh nghiệp, ô nhiễm môi trường, xảy ra các vụ việc phức tạp về trật tự an toàn xã hội như đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương có liên quan các nội dung sau:

1. Công an huyện tham mưu ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các xã, thị trấn có diện tích đất bị thu hồi thống nhất nội dung và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An.

Tham mưu thành lập và duy trì hiệu quả Ban chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm ANTT tại khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Định kỳ sơ tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm hiệu quả, sát thực tiễn.

2. Phòng Lao động thương binh xã hội

Quan tâm đảm bảo chế độ, quyền lợi chính đáng của người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời phối hợp các cơ quan tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh mâu thuẫn, phức tạp liên quan đến công nhân tổ chức đình công, lãn công tại khu công nghiệp TNHH VSIP.

3. Đề nghị Liên đoàn lao động huyện

 Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, tuyên truyền ý thức cho công nhân, người lao động về phương thức phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Phối hợp với lực lượng Công an huyện để phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các công ty trong khu công nghiệp Vsip.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan

Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về lĩnh vực ANTT./.

Cổng TTĐT Hưng Nguyên

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com