image banner
Hưng Nguyên: Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Chiều 2/11, UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Các đồng chí: Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Thượng tá Nguyễn Văn Hướng- Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Thượng tá Trần Hướng Nam- Trưởng Công an huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đồng chủ trì Hội nghị.
Anh-tin-bai

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Giang - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí trong BTV Huyện; Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; Đại diện các phòng, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an các xã Thị trấn.

Anh-tin-bai

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Nghe báo cáo kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, triển khai kế hoạch công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Kế hoạch sơ khám tuyển, dự kiến chỉ tiêu khám tuyển. Theo đó, năm 2023, công tác tuyển quân được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã thị, trấn quan tâm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các mặt đảm bảo nhiệm vụ tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu. Ban CHQS huyện, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề, chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2023.

Anh-tin-bai

Tham mưu cho UBND huyện triển khai kế hoạch tuyển quân, kế hoạch giao quân và giao chỉ tiêu khám tuyển, chỉ tiêu nhập ngũ cho các xã, thị, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển gọi công dân nhập ngũ; Ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình. Công tác đăng ký quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo triển khai cho các địa phương, các cơ quan ban ngành tổ chức tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, tiến hành sà soát, đăng ký công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định. Công tác sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt nhập ngũ Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự, Công an, Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch sơ tuyển, khám tuyển, hướng dẫn cho các xã thị trấn tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và đơn vị nhận quân đã tổ chức hiệp đồng chặt chẽ theo đúng quy định của Quân khu và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thông qua Hội nghị hiệp đồng thống nhất ký biên bản về số lượng, chất lượng, địa bàn, giao nhận quân và thời gian thực hiện các bước bàn giao. Đã tổ chức tốt lễ giao, nhận quân trang nghiêm, đúng quy định, nhanh gọn thực sự là ngày Hội tòng quân của địa phương, mang ý nghĩa lớn trong việc tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyển quân năm 2023 đã hoàn thành chỉ tiêu trên giao.

Anh-tin-bai

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân. Đồng thời, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt công tác này.

Anh-tin-bai

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trường Giang – UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã, thị trấn trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Để triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu cấp ủy ,chính quyền ,Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm trong năm, từ đó có nghị quyết, chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ tuyển quân; Thực hiện công tác tuyển quân phải đúng quy trình, tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn, tiết kiệm; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho chính quyền các cấp tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân. Phát huy tốt vai trò của các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự và và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024.

Anh-tin-bai

Phát biểu và kết luận Hội nghị đồng chí Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện xác định công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2024 tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, đạt chỉ tiêu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, đề nghị các cơ quan, đơn vị, Hội đồng NVQS các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; Nghị định 37/ 2022/NĐ- CP của Chính phủ, và các văn bản hướng dẫn thi hành cho nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện.Việc triển khai các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, công khai và dân chủ và đúng pháp luật. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.Trước mắt, thực hiện tốt công tác rà soát và phân loại nguồn sẵn sàng nhập ngũ, phục vụ tốt cho công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo phương châm tuyển người nào chắc người đó, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao nhất.

Nguyễn Hạnh

 

THÔNG BÁO
Đăng nhập

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN
Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hữu Hà - Phó chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Huyện Hưng Nguyên

Trụ sở: Khối 5 - Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên, Nghệ An
Điện thoại: 0945491201; 0971453015 - Email: daihungnguyen2018@gmail.com